Bódy Zsombor: A lakás mint kutatási téma a modern városok történetében

Bódy Zsombor: A lakás mint kutatási téma a modern városok történetében

A lakás története sajátos gyűjtőlencseként szolgálhat az nagyipari korszak történetírása számára. A lakásépítés és lakáshasználat, az otthonkultúra, a lakásügy mint nyilvános diskurzusok és helyi vagy országos szintű politikák tárgya számos kutatási terület metszéspontján fekszik, és ennek megfelelően többféle megközelítésmód keretei között, sokféle módszer segítségével vonható elemzés alá. Ebben a rövid, elsősorban az újabb német munkákra koncentráló szakirodalmi áttekintésben arra teszünk kísérletet, hogy bemutassuk, miként töltheti be a lakás története a sokféle kutatási területet összekapcsoló szerepét.

Megjelent: Korall 58. (2014) 5-16. p.