Egy erzsébetvárosi tömb beépítési terve (VII. Wesselényi u. - Akácfa u. - Dohány u. - Klauzál u.)

A Magyar Mérnök és Építész Egylet 1933-ban kiírt szokásos évi tervpályázata, a Kéler Napoleon-pályázat rendhagyó témára irányult. A budapesti lakásállomány modernizálását a szanálás felől közelítve meg egy belső-erzsébetvárosi, a Wesselényi utca – Akácfa utca – Klauzál utca – Dohány utca által határolt tömbre vártak a fennálló szabályozástól független, attól elszakadó beépítési módokra terveket, minimum ugyanannyi, de mindenképpen jobb, korszerűbb lakásokkal. Az alaprajzi reform állását mutatta, hogy mindössze két pályázat érkezett be a kiírásra. Oblath György és Preisich Gábor olyan tervekkel állt elő, amelyek alaprajzi szempontból a hálófülkés lakás elvén alapultak: „Az elv a nagyszoba körül csoportosuló kisebb helyiségek elve. A nagyszoba nagysága a kétágyas hálószobák számával növekszik és hozzá a 2 hálószobás típustól kezdve dolgozószobácska járul.” A fennálló lakásállományt domináló egyszobás lakást az egyedülálló személyek háztartására szabott garzonlakásokra korlátozva a kétszobás lakást tették tervükben uralkodó típussá. Emellett lényegesen megemelték az ötszobás lakások számát, a kétszobáson kívül csak ebben a kategóriában növelve a lakások mennyiségét. Ez az aránymódosítás csak a háztartásszerkezet elvén alapuló hálófülkés lakás rendszerében volt értelmezhető, a társadalmi státushoz kötött szobaszám-rendszerben nem. Az ötszobás lakást ugyanis az ágyak számával határozták meg, mint hat-nyolc ágyas típust, és ezt nem a bevett „nagylakás” kategória képviselőjének tekintették, hanem a nagyobb létszámú háztartások lakóterének. Úgy vélték ugyanis, hogy „miután ma luxuslakásokra Budapesten igény nincs és nem is várható, hogy luxuslakást kívánók bérházba fognak költözni (villanegyedeink bő lakáslehetőséget nyújtanak nekik), a többszobás lakást sem mint luxuslakást, hanem mint nagyobb lélekszámú család lakását fogtuk fel és sikerült a bért is ennek megfelelőleg megállapítanunk.” Ez a gondolkodás teljes szakítás volt a lakhatás fennálló normarendszerével.

Tárgy 
Alaprajzi megoldások
Keletkezés időpontja 
1933
Jelzet 
U.a.: Városi telektömbök újjáépítése. Oblath György és Preisich Gábor pályadíjnyertes terve. Tér és Forma, 1933, 4-5, 122-126. o.