A Víziváros szabályozási terve 1937-ben

A terven a keretes és az áttört keretes beépítési módot követő elképzelés látható.

Tárgy 
Beépítési tervek és elképzelések
Keletkezés időpontja 
1943
Jelzet 
Kaffka Péter: A Víziváros szabályozási terve. Magyar Építőművészet, 1943, 10, 225. o.